İçeriğe geç

Çalışma Alanları

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık yardımı ile problem durumu ile baş edebilme ve bunları daha iyi yönetebilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, danışan potansiyeli ortaya çıkarılır ve danışanlar kendi kendine yardım etmeyi yaşamlarına transfer edebilir, yapıcı değişimler sağlanır. Alanya psikolog ve psikolojik danışman kitlesinde yer alan profesyonel Fatma Nurselin Kodal.

Çalışma Alanları:

 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 • Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Gerileme Davranışları (Alt ıslatma, yalan, uyumsuz davranışlar vb.)
 • Depresyon
 • Stres ve Başa Çıkma Müdahaleleri
 • Panik Atak
 • Somatik Problemler: Tıbbi Nedeni Bulunmayan Bedensel Yakınmalar
 • Fobiler ve Korkular
 • Sınav Kaygısı
 • Mesleki Karar Verme Süreçleri
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)
 • Yeme Bozukluğu
 • Öfke Kontrolü
 • Özgüven Problemleri
 • İlişkisel Problemler
 • İletişim Problemleri
 • Çocuklarda Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu 
 • Tırnak Yeme Alışkanlığı 
 • Davranış Problemleri
 • Tuvalet Eğitimi
 • Bağlanma Bozuklukları
 • Okula Hazırlık Süreçleri
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Davranım ve Dürtü Kontrol Bozuklukları (Engel olunamayan davranışlar: saç/tırnak yolma vb.)
 • Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
 • Kayıp ve Yas Süreci